Paa Norsk – Praksisoverblikk og Programfilosofi

Programfilosofi

Bachelorgraden i sosialarbeid (BSW) ved Augsburg College er for de som er interessert i en generell grad med grunnlag i sosial rettferdighet og bedre klientrettigheter Vảr BSW forbereder studenter pả arbeid i et stort og variert område av sosialtjenester med kulturell kompetanse i en verden med økende diversitet. Sosialarbeidsavdelingens misjon er “å utvikle profesjonelle sosialarbeidere til arbeid som fremmer social rettferdighet, og bedre rettigheter opp mot menneskers velvære i et diversifisert og globalt samfunn.” Sosial rettferdighet er en av nøkkelingrediensene i Augsburgs BSW: Andre nøkkelingredienser er kulturell kompetanse, profesjonalisme, og inspirasjon til akademiske prestasjoner. Undervisningsplanen integrerer profesjonelle treningsmetoder, erfaring i praksis, sosialarbeidsverdier, kunnskap og ferdigheter med en akademisk kjerne innenfor the liberal arts.

Ved Augsburg ser vi på sosialarbeidsutdanningen som et uttrykk for Augsburg College’s motto “Education for Service” og dets misjon “to nurture future leaders in service to the world”. Avgangselever fra Augsburgs BSW program er godt forberedt på Minnesota States lisenseksamen og utdanningen legger et godt grunnlag for de som ønsker å gå videre til master og doktorstudier innenfor sosialarbeid.

Augsburg College har tilbydd sosialarbeidsutdanning siden 1960-tallet, og Augsburg Colleges BSW program har vært offentlig godkjent kontinuerlig siden 1980.

Praksisoverblikk

Praksis er sosialarbeidsutdanningens hjerte og sjel. Det er her klasseromsteroriene blir profesjonelle fakta. Det er her etikk blier satt på prøve og testet gjennom observasjon og anvendelse. Kompetanse opparbeides gjennom utførelse, treningsaktiviteter blir empirisk evaluert, og man oppnår respekt og aksept for diversifiserte kulturer og mennesker.

Definisjon: hva er et internship? Hva er praktikum? Innenfor sosialarbeidsutdanning brukes gjerne “internship” og “praktikum” brukt om hverandre, men praktikum innebærer mer direkte deltagelse, ansvar og oppsyn av en kvalifisert profesjonelle sosialarbeider.

Felt Internship Efraringer

“Pre-Major”: SWK 100: Introduction to Professional Social Work er en introduksjon til den store variasjonen av områder med praksis innenfor sosialarbeid. Studenter melder seg frivillig til å arbeide hos et byrå (institusjon) i 40 timer og observere hvordan arbeid utføres. Dette kurset er åpent for alle studenter. Det klargjør sosialarbeidsmajoren for avdelingen og basisprinsipper i felt.

Sosialarbeid Major felt praktikumserfaring .Totalt antall praktikumstimer som kreves for Augsburg’s BSW bachelorgrad er 480. Gjennomsnittlig ukeantall er 8-10.

år 3 /Junior    Høstsemester 120 timer    Vårsemester 120 timer

år4 /Senior     Høstsemester 120 timer    Vårsemester 120 timer

Felt praktikum orienteringsessjon. Før tildeling av byrå/institusjon, gjennomfører felt-koordinator en orientering om feltet i klassen. Forventninger fra bade studenter og byrå/institusjon blir diskuttert og informasjonsmateriale deles ut.

Feltpraksis områder

For kandidater til den generelle graden er feltpraksisen ikke bare viktig I forhold til dere kunnskapsbase, men også i forhold til fremtidge jobbutsikter. Studentene får tilgang til praksis innenfor blant annet disse feltene:

familie og barn

barnevern

krise megling

resurser for eldre

familie sosialpolitikk

helse og humane tjenester

Rettelser og prøvetid

Skoler

Ungdomstjenester

Familietjenester for innfødte amerikanere (indianere)

Kjemisk avhengighet

Immigrant og flyktningetjenester

Tro-basert sosialarbeid

Nabolagstjenester